Carmen de Vuyst & Kristof Berlengé, Geassocieerde notarissen

 

Carmen de Vuyst & Kristof Berlengé

Geassocieerde notarissen

Takenpakket van een notaris, een breed werkterrein

Het notarieel werkterrein is behoorlijk breed. Voor sommige materies is de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht (het afsluiten van een huwelijkscontract, de aankoop van een onroerend goed, het afsluiten van een hypothecaire lening, de oprichting van sommige vennootschappen).

 

 

Heel wat mensen stappen ook doelbewust naar een notaris omdat hij voor hen een deskundig adviseur is in domeinen waar zijn tussenkomst wettelijk niet vereist is (de aangifte van een nalatenschap, handgiften, afspraken i.v.m. ongehuwd samenleven).

Het gaat telkens om advies bij afspraken tussen gezins- en familieleden, maar ook om dienstverlening aan ondernemers. Vaak moet er een evenwicht worden gezocht tussen privé- en professionele activiteiten.