Carmen de Vuyst & Kristof Berlengé, Geassocieerde notarissen

 

Carmen de Vuyst & Kristof Berlengé

Geassocieerde notarissen

Successietarieven in Vlaanderen

Het successietarief van toepassing op erfgenamen en legatarissen wordt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit in categorieën opgedeeld op basis van de bloedverwantschap die bestaat ten aanzien van de overledene. De erfgenaam valt onder een categorie met een hoger tarief, indien hij in de stamboom verder afstaat van de overledene.

De erfbelasting is progressief. De tariefstructuur is ingedeeld in schijven. Hoe meer een erfgenaam of legataris uit een erfenis opstrijkt, hoe hoger de tariefschijf waarin hij/zij terechtkomt en dus hoe zwaarder de heffing.

 

 

De Vlaamse "splitting"

In Vlaanderen wordt het successietarief afzonderlijk toegepast op enerzijds het netto-actief van de onroerende goederen en anderzijds op het netto-actief van de roerende goederen.

Elke erfgenaam kan dus € 50.000 onroerende goederen erven aan 3% en, daarnaast nog eens € 50.000 roerende goederen erven eveneens aan 3%, dus samen € 100.000 aan 3%. Het roerend en onroerend vermogen van de erflater wordt dus apart belast wat een belangrijke positieve invloed heeft op de belastingdruk. Deze zogenaamde ’splitting’ heeft immers tot gevolg dat men minder snel in de hogere tariefschijven terecht komt en dus minder erfbelasting dient te betalen.